valentine

posted on 13 Feb 2011 22:01 by hell-wiz
เอนทรี่นี้อัพสั้นๆระลึกถึงคนๆนึงก่อนล่ะค่ะ
วาเลนไทน์สำหรับเราเป็นวันที่ไม่ค่อยจะดี ฮา
 
 
ก่อนอื่น วันวาเลนไทน์ 14 ก.พ. นี้ อเล็กเซอร์ เสียชีวิตเนื่องจากเหตุการณ์จารจลที่สวีเดนเมื่อปีที่แล้ว
ครบ 1 ปีพอดี หวังว่าบนสวรรค์จะสนุกดี :D เดี๋ยวจะตามไป
 
แล้วก็ อีกเรื่อง......
 
 
เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ได้ค่านิยมที่ผิดแบบสุดๆมาเลยทีเดียวค่ะ
โอเค วันวาเลนไทน์เป็นวันแห่งความรักค่ะ โดยธรรมเนียมที่ถูกต้องเราจะแลกเปลี่ยนจดหมายรักและดอกกุหลาบให้กันเพื่อระลึกถึงนักบุญวาเลนไทน์ที่เสียสละชีวิตของตัวเองเพื่อความรักและรักษาหญิงผู้เป็นที่รักให้หายจากอาการต่บอดค่ะ
 
นิดนึงว่าอยากให้หนุ่มๆสาวๆรักกัน อย่างบริสุทธิ์ นะคะ
 
นักบุญ วาเลนไทน์ (Valentine)


เมื่อถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ของทุกๆ ปี จะมีหนุ่มสาวหรือคนบางกลุ่มนิยมส่งดอกกุหลาบสีแดง หรือบัตรรูปหัวใจให้แก่กันและกันซึ่งเป็นเครื่องหมายแสดงเจตนารมณ์ของความ รักความเข้าใจต่อกัน วันวาเลนไทน์ ธรรมเนียมฝรั่งเขาส่งบัตรหรือของขวัญเล็กๆน้อยๆ ไปให้แก่คนที่เขารักโดยไม่บอกชื่อผู้ส่ง ซึ่งจะมาจากใครก็ได้


ตาม ประวัติกล่าวว่า วันนี้เป็นวันมรณภาพของนักบุญในศาสนาคริสต์ท่านหนึ่งชื่อว่า เซนต์วาเลนไทน์ ท่านผู้นี้ถูกพวกโรมันจับลงโทษถึงแก่ความตายในสมัยพระเจ้าจักรพรรดิคลอดิอุสที่ 2 คริสต์ศักราช 269
เนื่องจากท่านเป็นชาวโรมัน แต่ไปนับถือศาสนาคริสต์ และได้เข้าบวชอยู่ในศาสนานั้น ชื่อว่า วาเลนตินุส (VALENTINUS) ในสมัยนั้น ประชาชนชาวโรมันนับถือศาสนาของชาวโรมันอีกศาสนาหนึ่ง ซึ่งมีพระผู้เป็นเจ้าและเทวดาหลายองค์ มีโบสถ์วิหารสำหรับพิธีบูชามีสมณะและนางชีเช่นเดียวกับศาสนาคริสต์ในสมัยนี้ ในระยะเริ่มแรกที่ศาสนาคริสต์เข้ามาเผยแพร่ในกรุงโรม ทางรัฐบาลกรุงโรมเห็นว่าเป็นลัทธิที่อันตรายต่อสังคมชาวโรมันเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากสมัยนั้น ชาวโรมัน มีการบันเทิงเริงรมย์ต่างๆ เช่นการมั่วเพศในงานเลี้ยงที่ฟุ่มเฟือยของชนชั้นสูง การแสดงการต่อสู้ที่สนุกสนานกับความตายในโคลอสเซี่ยม และการถือจักรพรรดิ์เป็นดุจเทพเจ้า แต่ในคริสตศาสนาสอนห้ามเรื่องการมีเพศสัมพันธุ์ที่ไม่ใช่กับคู่สมรสในทุก กรณี และการยกมนุษย์ธรรมดาเสมอพระเจ้าเป็นบาป ดังนั้นจึงสั่นคลอนระบบสังคมโรมันในสมัยนั้นอย่างยิ่ง จึงได้มีการห้ามนับถือศาสนาคริสต์ในสมัยนั้น ผู้ใดนับถือศาสนาคริสต์ก็จะถูกจับตัวไปลงโทษอย่างรุนแรงต่อสาธารณชน เช่น ให้สัตว์ป่ากัดตาย ตรึงไม้กางเขนให้ตายบ้าง หรือเผาทั้งเป็น เป็นต้น พวกที่นับถือศาสนาคริสต์ต้องคอยหลบซ่อนตัวไม่บอกให้ใครรู้ว่าตนเป็นคริสต์ ศาสนิกชน และเมื่อถึงเวลาทำพิธีกรรมทางศาสนาของตน จะต้องแอบหนีลงไปทำพิธีในอุโมงค์ที่ใช้บรรจุศพ นอกกรุงโรม นักบุญวาเลนไทน์เป็นผู้กล้าหาญและคอยช่วยเหลือคนที่ นับถือศาสนาคริสต์อยู่เสมอมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ถูกทางราชการของกรุงโรมจับไปขังคุกหรือเอาไปทรมาน ในที่สุดท่านเองก็ถูกทางราชการของกรุงโรมจับตัวได้และเอาไปขังคุกไว้


เมื่อ นักบุญวาเลนไทน์อยู่ในคุก มีผู้คุมชื่อ อัสเตริอุส
(ASTERIUS) เป็นผู้มีจิตใจเมตตาและคอยให้ความช่วยเหลือมิให้เดือดร้อน ผู้คุมมีลูกสาวอยู่คนหนึ่งตาบอดทั้ง 2 ข้าง ระหว่างที่นักบุญวาเลนไทน์ติดคุกอยู่นั้น ลูกสาวผู้คุมก็นำอาหารให้และช่วยติดต่อกับคนนอกคุก ที่นับถือศาสนาศริสต์ให้แก่นักบุญวาเลนไทน์ ขณะที่อยู่ในคุก นักบุญวาเลนไทน์ได้แสดง การอัศจรรย์จากการภาวนาวอนขอพระผู้เป็นเจ้า ด้วยการทำให้ตาทั้งสองข้างของลูกสาวผู้คุมหายบอด กลับมาเป็นคนตาดี และได้อบรมเกลี้ยกล่อมผู้คุมทั้งลูกสาวให้นับถือศาสนาคริสต์ด้วย หลังจากนักบุญวาเลนไทน์ติดคุกมาเป็นเวลา 1 ปีพระเจ้าจักรพรรดิคลอดิอุสที่ 2 ก็มีคำสั่งให้นักบุญเข้าเฝ้า เมื่อพระเจ้าจักรพรรดิทอดพระเนตรเห็นนักบุญก็รู้สึกต้องพระทัยในกริยามารยาท ความสำรวมและความมีสง่าราศีของนักบุญ จึงตรัสเกลี้ยกล่อมให้นักบุญเลิกนับถือศาสนาคริตส์เสีย แล้วกลับมานับถือศาสนาของชาวโรมันต่อไปตามเดิม พระองค์จะพระราชทานอภัยโทษให้ แต่นักบุญวาเลนไทน์ก็ ปฏิเสธ ไม่ยอมเลิกนับถือศาสนาคริสต์ มิหนำซ้ำกับเริ่มสั่งสอนอบรมพระเจ้าจักรพรรดิให้ทรงเห็นดีเห็นชอบ และทรงนับถือศาสนาคริสต์ พระเจ้าจักรพรรดิกริ้วมาก จึงมีรับสั่งให้นำตัวนักบุญวาเลนไทน์ไปตี ด้วยไม้กระบอง
นักบุญวาเลนไทน์ ไม่ได้โดดเด่นในด้านความรักฉันท์ชู้สาว แต่เป็นความรักที่สูงส่งยิ่งกว่า

1.การรักแม้แต่ศัตรู
ท่านนักบุญ ได้กระทำตามแบบอย่างที่พระเยซูเจ้าสอนได้อย่างดี คือการรักแม้แต่ศัตรู กล่าวคือ แม้ผู้คุมที่คุมขังท่าน ท่านก็ยังไม่ถือโกรธ กลับรักษาลูกสาวเขา และยังชี้ทางสว่างให้โดยไม่ผูกอาฆาต และแม้จักรพรรดิ์เองที่สั่งขังท่าน ท่านก็ยังไม่โกรธเกลียด กลับปรารถนาดี เทศน์สอนสิ่งที่ท่านศรัทธาว่าดีงาม แม้จะต้องแลกด้วยชีวิตก็ตาม
2.การรักในพระเจ้า
ท่านนักบุญ ได้พิสูจน์ว่า ท่านรักพระเจ้าอย่างแท้จริงยิ่งกว่าชีวตของตน โดยการสละชีวิตอย่างกล้าหาญ ดีกว่าปฏิเสธสิ่งศรัทธาที่ท่านเคารพนับถือยิ่งกว่าชีวิต

ผู้ที่ยอมสละชีวิตเพื่อพระศาสนาและได้ชี้ทางให้ผู้ อื่นหันมายอมรับศรัทธาหนทางที่ดีงามเป็นผู้ที่ควรได้รับการยกย่อง และยังสามารถทำปาฏิหารย์รักษาให้คนตาบอดเป็นคนตาดีได้ แสดงว่าเป็นผู้ชอบธรรมที่พระเจ้าจะสดับฟังคำภาวนา จึงได้รับการยกย่องให้เป็นนักบุญ โดย วันที่ 14 กุมภาพันธ์ เป็นวันที่ศริสต์ศาสสนิกชนถือว่า เป็นวันของเซนต์วา เลนไทน์ เพราะว่าเป็นวันที่ท่านถึงแก่มรณภาพ ในสมัยโรมันเมื่อเกือบสองพันปีมาแล้ว
 
:: เครดิต Veritas : Newmana
 
 
นอกจากจะแสดงความรักกับคนรักแล้ว อย่าลืมให้อภัยศัตรูและมอบความรักให้คนที่ตัวเองไม่ชอบด้วยนะคะ :D
 
 
++ วันที่ 14 อย่าลืมร่วมรำลึกถึง นักบุญ ซิริล และ เมโทดิอุส กันด้วยนะคะ

Comment

Comment:

Tweet

#4 By สติ๊กเกอร์ไลน์ (183.89.83.82|183.89.83.82) on 2014-11-27 16:06

รักน้องวิซนะ

RIPคุณอเล็กซ์ด้วยค่ะ;_;

#2 By Micky" on 2011-02-13 23:26

RIP Alex

#1 By Olindion on 2011-02-13 22:43